Beeldentuin 2024

Elk jaar is er in de zomer een kunsttentoonstelling in “De Schelp”, de mooie stadstuin in het centrum van Oosterhout. Was afgelopen jaar h19 te gast, dit jaar exposeren er enkele leden van kunstenaarsvereniging De Werkplaats. Zij hebben een gezamenlijk atelier op het terrein van de Paulus Abdij.

Naast de pottenbakkerij van de paters verbouwden een aantal kunstenaars er een schuur tot atelier.  De Oosterhoutse schilder en beeldhouwer Martin de Visser was de grote initiatiefnemer hiervan. Tegenwoordig hebben zij een atelier in een schuur bij kaaswinkel “De Driehoek”. Van een leegstaande varkensstal werd daar opnieuw een mooi en ruim atelier gemaakt. De groep heeft nu al 20 leden. Zij zijn daar regelmatig in de weer met keramiek, boetseren en pottenbakken. Enkele leden werken er met steen. Met hout wordt ook gewerkt. Een enkele keer houdt men zich bezig met brons gieten, en ook raku stoken wordt er gedaan. Er worden zowel figuratieve als abstracte beelden gemaakt.  Momenteel is een aantal leden ook bezig met een gezamenlijk ‘project’, namelijk de glaskunst. Een keer per jaar houdt de groep zich bezig met ‘land art’, in de IVN tuin in de Oranjepolder. Dit jaar gaan ze zich samen bezighouden met ‘land art’ op het strand aan de zee. De Werkplaats maakt ook regelmatig een uitstapje naar een museum, galerie of een ander atelier.

 

De deelnemers dit jaar zijn: Carolien Ackermans, Eric Alferink, Maria Hoeks-van den Bijgaart, Dymph Hooijmaaijers, Joke Karreman, Gea Knook, Tom Rijken en Marijke Taks.

 

Zodra de beelden in de tuin zijn geplaatst, zal hier een overzicht geplaatst worden.

Wilt u zien wat er de afgelopen jaren gepresenteerd is? Kijk dan bij de terugblik.